ประโยชน์หญ้าแฝกลุ่ม

ประโยชน์หญ้าแฝกลุ่ม

627 views

ประโยชน์ของหญ้าแฝกลุ่ม

 1. ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ    1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
    2. แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน
    3. ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า
    4. ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน
    5. ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่
2. ด้านฟื้นฟูและปรับปรุงดิน
    1. เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน                   2. รักษาความชื้นในดิน     3. ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น
    4. ทำให้ดินโปร่งและระบายอากาศของดินดี
    5. เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
3. ด้านรักษาสภาพแวดล้อม
    1. ช่วยรักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ
    2. ดูดซับโลหะหนักจากสภาพแวดล้อม
    3. ช่วยในการบำบัดและกรองน้ำเสีย
    4. ป้องกันการพังทลายของไหล่ถนน
ประโยชน์เอนกประสงค์อื่น ๆ ของหญ้าแฝก1.ปลูกหญ้าแฝกบนคันนา เพื่อให้คันนาคงสภาพอยู่ได้นาน 2.ปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้ประโยชน์มุงหลังคา ตับหลังคาที่ทำจากหญ้าแฝกสามารถผลิตจำหน่ายได้ ส่วนรากที่มีความหอมนั้นคนไทยรุ่นเก่าเคยนำมาแขวนในตู้เสื้อผ้าทำให้มีกลิ่นหอมและช่วยไล่แมลงที่จะทำลายเสื้อผ้าได้ 3.หญ้าแฝกมีสรรพคุณช่วยขับลมในลำไส้ แก้อาการท้องอืดเฟ้อ และแก้ไข้ได้ ส่วนรากสามารถนำมาสกัดทำน้ำมันที่มีประโยชน์และคุณค่าทางการค้าได้ อาทิเช่น ฝรั่งเศสผลิตน้ำหอมจากรากหญ้าแฝก ชื่อ “Vetiver”

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์

SHARE

Leave a Reply