รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ

รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ

รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ

ในการที่จะปลูกหญ้าแฝกนั้น มันก็สามารถปลูกได้หลายแบบ แต่เราต้องกำหนดมาชัดเจนในการปลูกหญ้าแฝก ว่าปลุกยังไง ขนาดไหน เพื่อะไร รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ

๑.การปลูกในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
ในการปลุกหญ้าแฝกคือปลุกกันสไลด์ ในพื้นที่ลาดเอียง ลาดชัน เราจะใช้หญ้าแฝกลุ่ม แฝกดอน ที่เป็น หญ้าแฝกรากเปื่อย ปลูกที่มีมาตรฐานต้องใส่อย่างน้อย 2ต้นต่อหลุม ระยะห่างของหลุม 5-10เว็นติเมตร ระยะห่างของแถว 50เซ็นติเมตร ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปลุกจะต้องการปลูกกี่แถว
หญ้าแฝกถุงชำ หญ้าแฝกถุงชำจะดีกว่าหญ้าแฝกรากเปื่อย ตรงที่มีใบ มีราก พร้อมยึดหน้าดินกันเลยทีเดียว การปลูกในพื้นที่ลาดชัน หญ้าแฝกถุงชำ ปลุกไม่ต้องชิดมาก ปลุกหลุมละ ต้น ระยะห่าง 20-30เซ็นติเมตร การปลุกหญ้าแฝกถุงชำ จะปลูกในลักษณะ สลับฟัน ระยะห่างของแถว 50เซ็นติเมตร ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปลุกจะต้องการปลูกกี่แถว
๒.การปลุกในสระน้ำ
 แถวที่ ๑ ปลูกห่างขอบบ่อ 3๐ เซนติเมตร จนรอบบ่อ
 แถวที่ ๒ ปลูกที่ระดับห่างมาอีก 50เซ็นติเมตร
***การปลุกสระน้ำเราไม่สามารถกำหนดแถวได้ ขึ้นอยู่กับพื้่นทีลาดชัน ว่ายาวเท่าไหร่
๓.อ่างเก็บน้ำปลูก มากกว่า 3แถว
ปลูกหญ้าแฝก
-แถวที่ ๑ ปลูกที่ระดับทางน้ำล้นจนรอบอ่าง ยกเว้นบริเวณคันหรือสันอ่างเก็บน้ำ
 
-แถวที่ ๒ ปลูกที่ระดับสูงกว่า แถวที่ ๑ ตามแนวตั้ง ๒๐ เซนติเมตร จนรอบอ่าง ยกเว้นบริเวณคัน หรือสันอ่างเก็บน้ำ
 
-แถวที่ ๓ ปลูกที่ระดับต่ำกว่า แถวที่ ๑ ตามแนวดิ่ง ๒๐ เซนติเมตร จนรอบอ่าง ยกเว้นบริเวณคันหรือสันอ่างเก็บน้
4.ปลูกครึ่งวงกลมและวงกลม ล้อมต้นไม้
-ต้นไม้ขนาดเล็ก ปลุกเป็นรูปวงกลม หรือรูปสี่เหลี่ยม 1เมตร ล้อมรอบต้นไม้
 
-ต้นไม้ขนาดกลาง ปลุกเป็นรูปวงกลม หรือรูปสี่เหลี่ยม 2 เมตร ล้อมรอบต้นไม้
 
-ต้นไม้ขนาดใหญ่ปลุกเป็นรูปวงกลม หรือรูปสี่เหลี่ยม 3เมตร ล้อมรอบต้นไม้
รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ,วิธีปลูกหญ้าแฝก,วิธีปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ,วิธีปลูกหญ้าแฝกรากเปื่อย,วิธีปลูกหญ้าแฝกถุงชำ,วิธีปลูกหญ้าแฝกในสระน้ำ,วิธีปลูกหญ้าแฝกอ่างเก็บน้ำปลูก,วิธีปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้