ลักษณะของหญ้าแฝก ในประเทศไทย- http://www.puedkankaset.com/

ลักษณะของหญ้าแฝก ในประเทศไทย- http://www.puedkankaset.com/

3,534 views

 ลักษณะของหญ้าแฝก ในประเทศไทย

สำหรับวันนี้ ปื้ดการเกษตร ดอทคอม จะนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะของหญ้าแฝก ที่มีในประเทศไทย ว่ามีแบบไหน ยังไง ที่ไหนชอบพันธุ์ไหน ในปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้ จักหญ้าแฝก หรอกครับ เพราะ พระเจ้าอยู่หัวของเรา ได้ทดสอบ วิจัย ออกตามทีวี สื่อต่าง จนเป็นที่รู้จักอย่างมากมายและโด่งดังประต่างประเทศ

สำหรับวันนี้เราก็จะมานำเสนอ เกี่ยวกับ ลักษณะของหญ้าแฝก เป็นไหนกัน เชิญเลยครับ
หญ้าแฝก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสำรวจพบว่า มีกระจายอยู่ทั่วโลกประมาณ ๑๒ ชนิด และสำรวจพบในประเทศไทย ๒ ชนิด ได้แก่
หญ้าแฝกลุ่ม พระราชทาน

ปลูกหญ้าแฝก

หญ้าแฝกลุ่มนี้ จะคล้ายๆ พันธุ์สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร ๒ ศรีลังกา สงขลา ๓ และพระราชทาน ฯลฯ อยู่ในสายพันธุ์เดียวกัน ลักษณะคล้ายกันมากๆ แยกแยะอยาก ต้องใช้ความเคยชิน ศึกษา 

สำหรับหญ้าแฝกลุ่มนี้ จะเป็นที่นิยมมากในกรมที่ดิน เพราะเหมาะสำหรับ ปลูก แบบรากเปือย เพราะทนร้อน ได้ดี ตายยาก และก็ชอบน้ำ น้ำท่วมไม่ตาย จึงเป็นที่ นิยม และขายดีมากๆ

หญ้าแฝกดอน พระราชทาน

หญ้าแฝกดอน นี้จะแตกต่างจาก จากหญ้าแฝกลุ่ม มาก สังเกตุ ง่ายๆ ลำต้นจะแบน มีใบเยอะ ยาว จะชอบอยู่ตามดอน ดินทราย  พันธุ์ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร ๑ นครสวรรค์ และเลย เป็นต้น เป็นที่นิยม เหมือนกัน เหมาะในการปลูกดินทราย แต่จะไม่ค่อยทน ความร้อน ในการปลูกแบบ รากเปื่อย 

หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น ใบของหญ้าแฝกมีลักษณะแคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ด้านท้องใบจะมีสีจางกว่าด้านหลังใบ มีรากเป็นระบบรากฝอยที่สานกัน แน่นยาว หยั่งลึกในดิน มีข้อดอกตั้ง ประกอบด้วยดอกขนาดเล็ก ดอกจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นหมัน

การปลูกหญ้าแฝกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน แต่จากผลของการวิจัยยพบว่า หญ้าแฝกยังมีลักษณะในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดินด้วย ซึ่งช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม หรือพื้นที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น เนื่องจากผลของอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมของจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝก รวมทั้งการมีความชื้นที่ยาวนานขึ้น สภาพดินจึงมีการพัฒนา และความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์

Leave a Reply