ว๊าวๆ วิธีการทำปุ๋ยหมัก จากหญ้าแฝก

ว๊าวๆ วิธีการทำปุ๋ยหมัก จากหญ้าแฝก

1,665 views

****หญ้าแฝกมีประโบชน์มากมายมหาศาล มีประโยชน์ตั้งแต่รากจนถุง สุดยอดของลำต้น รากก็มีหน้าที่ยึดหน้าดิน ลำต้นก็ทำ ปุ๋ยหมัก และสินค้า OTOp และใบก็ทำ ปุ๋ยหมักและสินค้า OTOP เหมือนกัน ว๊าวๆ สุดยอดไปเลย****

วันนี้มาแนะนำวิธีทำปุ๋ยหมักจากหญ้าแฝก

กระบวนการหมักของปุ๋ยหมัก
1. การหมักแบบใช้ออกซิเจน
เมื่อวัสดุหมักเกิดการย่อยสลายจนได้สารอินทรีย์ตั้งต้น ได้แก่ ไขมัน โปรตีนคาร์โบไฮเดรต เซลลูโลส ลิกนิน ฯลฯ สารเหล่านี้ จะถูกจุลินทรีย์จำพวกที่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายด้วยการดึงออกซิเจนมาใช้ในกระบวนการ และสุดท้ายจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นฮิวมัส น้ำ ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แอมโมเนีย (NH3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และพลังงานความร้อน

  1. การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน
    สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์จำพวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน 2 กลุ่ม คือ จุลินทรีย์สร้างกรด และจุลินทรีย์สร้างมีเธน ซึ่งจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สุดท้าย ได้แก่ ก๊าซมีเธน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แอมโมเนีย (NH3) และพลังงานความร้อน

จุลินทรีย์ของปุ๋ยหมัก
กระบวนการย่อยสลายในกองปุ๋ยหมักเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน และกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง จนก

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์