หญ้าแฝกมีกี่ประเภท

หญ้าแฝกมีกี่ประเภท

382 viewsหญ้าแฝก มีประโยชน์หลากหลาย สามารถปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้พืช ป้องกันการชะล้างหน้าดิน การปรับปรุงโครงสร้างของดิน
ตลอดจนปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจาก หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากหนาแน่นจำนวนมาก และเจริญในแนวลึกมากกว่าด้านข้าง
ประกอบกับหญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีโลหะหนัก ลักษณะดังกล่าว จึงมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อใช้บำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
และดูดซับโลหะหนักจากดิน หรือ จะปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นดินสำหรับไม้ผลก็ได้เช่นกัน หากภายในบ้าน หรือ
ที่ดินสวนเกษตรของคุณต้องการปรับปรุงโครงสร้างดินเปรี้ยวดินเค็มหรือหน้าดินพังทลาย

หญ้าแฝกในไทย มี 2 ประเภท
1. พันธุ์หญ้าแฝกลุ่ม
2. พันธุ์หญ้าแฝกดอน


http://line.me/ti/p/yy0tIQmBoV

ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์

Leave a Reply